Kurt Steiger Werkzeugmaschinen

Searchresults

Nr. Make Type Newin plate size (mm) plate thickness (mm) table height over base (mm) weight of plate (kg)
27194a 1900 x 1820 405 ca. 4000
27194b 700
27194 1900 x 1820 405 5300
27133 JOHANN FISCHER 1500 x 1000 195 ca. 800
25395 unbekannt unbekannt 755 x 373 115